Language of document : ECLI:EU:C:2019:225


 


 Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 19. marca 2019 – Michal Harvilik – HYDRA/Češka republika in Evropsko sodišče za človekove pravice

(Zadeva C768/18 P)

„Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Ničnostna in odškodninska tožba – Odločba Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi z nedopustnostjo tožbe, vložene zoper Češko republiko – Očitna nepristojnost“

1.      Pritožba – Razlogi – Očitno nedopustni ali očitno neutemeljeni pritožbeni razlogi – Zavrnitev z obrazloženim sklepom brez ustnega postopka kadar koli

(Poslovnik Sodišča, člen 181)

(Glej točko 6.)

2.      Sodni postopek – Ničnostna ali odškodninska tožba, ki jo je fizična ali pravna oseba vložila proti državi članici in Evropskem sodišču za človekove pravice –Očitna nepristojnost Splošnega sodišča – Nedopustnost

(členi 256, 263, 268 in 340, tretji in četrti odstavek, PDEU)

(Glej točko 10.)

Izrek

1.

Pritožba se kot očitno neutemeljena zavrne.

2.

Michal Harvilik – HYDRA nosi svoje stroške