Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 29. března 2019 – EIS GmbH v. TO

(Věc C-266/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: EIS GmbH

Žalovaný: TO

Předběžné otázky

Je telefonní číslo ve smyslu pokynů pro vyplnění formuláře vzorového poučení o odstoupení od smlouvy podle části A přílohy I směrnice 2011/83/EU1 [dostupné] („verfügbar“), jestliže obchodník uvede telefonní číslo v rámci tiráže nebo jasně a výrazně na úvodní stránce své internetové prezentace?

Je telefonní číslo ve smyslu pokynů pro vyplnění formuláře vzorového poučení o odstoupení od smlouvy podle části A přílohy I směrnice 2011/83/EU [dostupné] („verfügbar“), jestliže obchodník telefonní přípojku sice používá pro obchodní činnost, nevyužívá ji však pro uzavírání smluv na dálku a tedy ani k navrácení plnění ze smluv uzavřených na dálku ve formě převzetí prohlášení o odstoupení od smlouvy?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64).