Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 29. marts 2019 – EIS GmbH mod TO

(Sag C-266/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: EIS GmbH

Sagsøgt: TO

Præjudicielle spørgsmål

Er et telefonnummer i henhold til instrukserne med henblik på udfyldelse af standardfortrydelsesformularen i bilag I, afsnit A, i direktiv 2011/83/EU 1 »[til rådighed]«, når den erhvervsdrivende anfører telefonnummeret i de lovpligtige oplysninger på sit websted eller gengiver det klart og tydeligt på webstedets velkomstside?

Er et telefonnummer i henhold til instrukserne med henblik på udfyldelse af standardfortrydelsesformularen i bilag I, afsnit A, i direktiv 2011/83/EU »[til rådighed]«, når den erhvervsdrivende ganske vist anvender telefonnummeret i erhvervsmæssigt øjemed, men ikke bruger det i forbindelse med indgåelse af aftaler om fjernsalg og derfor heller ikke stiller det til disposition ved ophævelse af aftaler om fjernsalg på den måde, at det kan bruges til modtagelse af meddelelser om udøvelse af fortrydelsesretten?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25.10.2011 om forbrugerrettigheder (EUT 2011, L 304, s. 64).