Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 29. märtsil 2019 – EIS GmbH versus TO

(kohtuasi C-266/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: EIS GmbH

Vastustaja: TO

Eelotsuse küsimused

1.    Kas telefoninumber on direktiivi 2011/83/EL1 I lisa A osas esitatud taganemise näidisjuhendi täitmisjuhendi tähenduses „olemas“, kui kaupleja näitab telefoninumbri ära impressumis või esitab selle selgelt ja arusaadavalt oma veebisaidi avalehel?

2.    Kas telefoninumber on direktiivi 2011/83/EL I lisa A osas esitatud taganemise näidisjuhendi täitmisjuhendi tähenduses „olemas“, kui kaupleja küll kasutab telefoniühendust äritegevuse raames, kuid muuks otstarbeks kui kauglepingute sõlmimiseks, mistõttu ei võta ta telefoni teel vastu ka kauglepingute tagasitäitmise eesmärgil esitatud taganemisavaldusi?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbijaõiguste kohta, ELT 2011, L 304, lk 64.