Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 29.3.2019 – EIS GmbH v. TO

(asia C-266/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: EIS GmbH

Vastapuoli: TO

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko puhelinnumero direktiivin 2011/83/EU1 liitteessä I olevan A osan peruuttamisohjeen mallia koskevissa täyttöohjeissa tarkoitetulla tavalla ”saatavilla”, jos elinkeinonharjoittaja ilmoittaa puhelinnumeron lakisääteisiä mainintoja koskevissa tiedoissaan tai verkkosivustonsa aloitussivulla selvästi ja nimenomaisesti?

Onko puhelinnumero direktiivin 2011/83/EU liitteessä I olevan A osan peruuttamisohjeen mallia koskevissa täyttöohjeissa tarkoitetulla tavalla ”saatavilla”, jos elinkeinonharjoittaja tosin käyttää puhelinliittymää kaupalliseen tarkoitukseen mutta ei etäsopimusten tekemiseen eikä näin ollen myöskään etäsopimusten purkamiseen ottamalla vastaan peruuttamisilmoituksia?

____________

1 Kuluttajan oikeuksista 25.10.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU (EUVL 2011, L 304, s. 64).