Language of document :

2019 m. kovo 29 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EIS GmbH / TO

(Byla C-266/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: EIS GmbH

Atsakovas: TO

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar telefono numeris yra „turimas“, kaip tai suprantama pagal pavyzdinę teisės atsisakyti sutarties pildymo instrukciją Direktyvos 2011/83/ES1 I priedo A dalyje, jei prekiautojas telefono numerį nurodo interneto svetainės kontaktiniuose duomenyse arba aiškiai ir įskaitomai pateikia savo interneto svetainės pradžios tinklalapyje?

2.    Ar telefono numeris yra „turimas“, kaip tai suprantama pagal pavyzdinę teisės atsisakyti sutarties pildymo instrukciją Direktyvos 2011/83/ES I priedo A dalyje, jei prekiautojas telefono abonento numerį naudoja nors ir verslo tikslais, bet ne nuotolinės prekybos sutartims sudaryti, taigi, ir ne pranešimams apie sutarties atsisakymą, kuriais siekiama atkurti teisinę padėtį nuotolinės prekybos sutarčių atsisakymo atveju, priimti?

____________

1 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių (OL L 304, 2011, p. 64).