Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 29 martie 2019 – EIS GmbH/TO

(Cauza C-266/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: EIS GmbH

Pârât: TO

Întrebările preliminare

Un număr de telefon este „disponibil” în sensul instrucțiunilor de completare pentru modelul de instrucțiuni privind retragerea prevăzut în partea A din anexa I la Directiva 2011/83/UE1 , în cazul în care comerciantul menționează numărul de telefon la rubrica rezervată datelor de contact sau îl indică în mod clar și lizibil pe pagina de întâmpinare a site-ului său de internet?

Un număr de telefon este „disponibil” în sensul instrucțiunilor de completare pentru modelul de instrucțiuni privind retragerea prevăzut în partea A din anexa I la Directiva 2011/83/UE, în cazul în care comerciantul, deși utilizează în activitatea comercială o conexiune telefonică, nu utilizează această conexiune pentru a încheia contracte de vânzare la distanță și, prin urmare, nici nu o menține disponibilă în vederea rezilierii contractelor încheiate la distanță, respectiv pentru recepționarea declarațiilor de retragere?

____________

1 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor (JO 2011, L 304, p. 64).