Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 29. marca 2019 – EIS GmbH/TO

(Zadeva C-266/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EIS GmbH

Tožena stranka: TO

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je telefonsko številko v smislu navodila za izpolnjevanje vzorčnega obrazca za informacije o pravici do odstopa iz Priloge I(A) Direktive 2011/83/EU1 „mogoče“ vstaviti, če trgovec telefonsko številko navede v kolofonu, ali če jo jasno in razločno prikaže na začetni spletni strani?

2.    Ali je telefonsko številko v smislu navodila za izpolnjevanje vzorčnega obrazca za informacije o pravici do odstopa iz Priloge I(A) Direktive 2011/83/EU „mogoče“ vstaviti, če trgovec telefonski priključek sicer uporablja v poslovne namene, vendar ne za sklepanje pogodb na daljavo, zaradi česar ga tudi ne uporablja za razveljavitev pogodb, sklenjenih na daljavo, na način sprejemanja odstopnih izjav?

____________

1 Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov (UL 2011, L 304, str. 64).