Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Sverige) den 3. maj 2019 – Novartis AG mod Patent-och registreringsverket

(Sag C-354/19)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Novartis AG

Sagsøgt: Patent-och registreringsverket

Præjudicielt spørgsmål

På baggrund af det grundlæggende formål, som det supplerende beskyttelsescertifikatet for lægemidler har til hensigt at tilgodese, og som består i at fremme den farmaceutiske forskning i EU, er artikel 3, litra c), i forordningen om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 1 , sammenholdt med artikel 3, stk. 2 i forordningen om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler, da til hinder for, at en ansøger, som tidligere har fået udstedt et supplerende beskyttelsescertifikat vedrørende et produkt, som er beskyttet af et gældende grundpatent for produktet som sådan, kan få udstedt et supplerende beskyttelsescertifikat vedrørende en ny anvendelse af produktet i et tilfælde som det foreliggende, hvor den nye anvendelse er en ny terapeutisk indikation, som specifikt beskyttes af et nyt grundpatent?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 469/2009 af 6.5.2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (EUT 2009, L 152, s. 1).