Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Rootsi) 3. mail 2019 – Novartis AG versus Patent-och registreringsverket

(kohtuasi C-354/19)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Novartis AG

Teine menetlusosaline: Patent- och registreringsverket

Eelotsuse küsimus

Kui pidada silmas põhilist eesmärki, mille täitmiseks ravimi täiendava kaitse tunnistus on ette nähtud, nimelt ergutada farmatseutilist teadustööd Euroopa Liidus, siis kas määruse nr 469/20091 artikli 3 punktiga c koostoimes määruse nr 1610/96 artikli 3 lõikega 2 on vastuolus see, kui taotleja, kes on varem saanud täiendava kaitse tunnistuse tootele, mida kaitseb kehtiv aluspatent, selle toote suhtes per se, saab täiendava kaitse tunnistuse selle toote uuele kasutusviisile, nagu põhikohtuasjas käsitletaval juhul, kui see uus kasutusviis kujutab endast ravinäidustust, mida konkreetselt kaitseb uus aluspatent?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (ELT 2009, L 152, lk 1).