Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 3.5.2019 – Novartis AG v. Patent- och registreringsverket

(asia C-354/19)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Novartis AG

Vastapuoli: Patent- och registreringsverket

Ennakkoratkaisukysymys

Kun otetaan huomioon lääkkeiden lisäsuojatodistuksen perustavoite, joka on farmasian alan tutkimuksen kannustaminen unionissa, onko lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun asetuksen1 3 artiklan c alakohta, luettuna yhdessä kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistuksen käyttöön ottamisesta annetun asetuksen 3 artiklan 2 kohdan kanssa, esteenä sille, että hakijalle, jolle on jo myönnetty lisäsuojatodistus sellaisen tuotteen osalta, jota suojaa tuotetta sellaisenaan koskeva voimassa oleva peruspatentti, myönnetään lisäsuojatodistus tuotteen pääasiassa kyseessä olevan kaltaista uutta käyttösovellusta varten, kun uusi käyttösovellus muodostaa uuden käyttöaiheen, jota suojaa erikseen uusi peruspatentti?

____________

1 Lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta 6.5.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 469/2009 (EUVL 2009, L 152, s. 1).