Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. svibnja 2019. uputio Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švedska) – Novartis AG protiv Patent-och registreringsverket

(predmet C-354/19)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Novartis AG

Druga stranka u postupku: Patent-och registreringsverket

Prethodna pitanja

Uzimajući u obzir temeljnu svrhu svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove, naime poticanje farmaceutskih istraživanja u Europskoj uniji, protivi li se članku 3. točki (c) Uredbe br. 469/20091 , s obzirom na članak 3. stavak 2. Uredbe br. 1610/96, to da podnositelju zahtjeva kojem je prethodno bila dodijeljena svjedodžba o dodatnoj zaštiti za proizvod koji je sâm zaštićen važećim temeljnim patentnom, bude dodijeljena svjedodžba o dodatnoj zaštiti za novu primjenu proizvoda poput one u glavnom postupku u kojem nova primjena čini novu terapijsku indikaciju posebno zaštićenu novim temeljnim patentom?

____________

1 Uredba (EZ) br. 469/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove (SL 2009., L 152, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 64., str. 166.)