Language of document :

A Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svédország) által 2019. május 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Novartis AG kontra Patent-och registreringsverket

(C-354/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Az alapeljárás felei

Felperes: Novartis AG

Alperes: Patent-och registreringsverket

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának alapvető céljára, nevezetesen az Európai Unión belüli gyógyszerészeti kutatás ösztönzésére tekintettel kizárja e az 1610/96 rendelet 3. cikkének (2) bekezdésére figyelemmel a 469/2009 rendelet1 3. cikkének c) pontja azt, hogy egy olyan bejelentő, akinek a részére korábban kiegészítő oltalmi tanúsítványt adtak valamely hatályos alapszabadalom oltalma alatt álló külön termék tekintetében, kiegészítő oltalmi tanúsítványban részesüljön a termék új felhasználására vonatkozóan az alapeljárásban fennállóhoz hasonló helyzetben, ahol az új felhasználás kifejezetten egy új alapszabadalom oltalma alatt álló új terápiás javallatnak minősül?

____________

1 A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 152., 1. o.)