Language of document :

2019 m. gegužės 3 d. Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Novartis AG / Patent-och registreringsverket

(Byla C-354/19)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Novartis AG

Kita apeliacinio proceso šalis: Patent-och registreringsverket

Prejudicinis klausimas

Ar, atsižvelgiant į pagrindinį tikslą, kurį siekiama įgyvendinti medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimu, t. y. skatinti farmacinius tyrimus Europos Sąjungoje, pagal Reglamento Nr. 469/20091 3 straipsnio c punktą, siejamą su Reglamento Nr. 1610/96 3 straipsnio 2 dalimi, paraišką pateikusiam asmeniui, kuriam dėl produkto, apsaugoto galiojančiu pagrindiniu patentu, išduotu dėl paties produkto, anksčiau buvo išduotas papildomos apsaugos liudijimas, neleidžiama gauti papildomos apsaugos liudijimo dėl produkto naujo pritaikymo tokiu atveju, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kai naujas pritaikymas yra laikomas nauja terapine indikacija, kuri konkrečiai apsaugota nauju pagrindiniu patentu?

____________

1 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (OL L 152, 2009, p. 1).