Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Patent-och registreringsverket la 3 mai 2019 – Novartis AG/Patent-och registreringsverket

(Cauza C-354/19)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Novartis AG

Pârât: Patent-och registreringsverket

Întrebarea preliminară

Având în vedere obiectivul fundamental vizat de certificatul suplimentar de protecţie, și anume stimularea cercetării farmaceutice în Uniunea Europeană, articolul 3 litera (c) din Regulamentul nr. 469/20091 coroborat cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1610/96 se opune ca solicitantului care a primit anterior un certificat suplimentar de protecţie având ca obiect un produs protejat de un brevet de bază în vigoare pentru produsul în sine să i se elibereze un certificat suplimentar de protecţie pentru o nouă utilizare a produsului într-o situație precum cea aflată în discuţie în procedura principală, în care noua utilizare constituie o nouă indicație terapeutică care este protejată în mod special de un nou brevet de bază?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (JO 2009, L 152, p. 1).