Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švedska) 3. maja 2019 – Novartis AG/Patent-och registreringsverket

(Zadeva C-354/19)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Novartis AG

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Patent-och registreringsverket

Vprašanje za predhodno odločanje

Glede na temeljni namen, ki naj bi ga dodatni varstveni certifikat izpolnjeval, in sicer spodbujal farmacevtske raziskave v Evropski uniji, ali člen 3(c) Uredbe št. 469/20091 ob upoštevanju člena 3(2) Uredbe št. 1610/96 nasprotuje temu, da se vlagatelju, ki mu je bil prej podeljen dodatni varstveni certifikat za izdelek, ki ga varuje že sam veljavni osnovni patent, podeli dodatni varstveni certifikat za novo uporabo izdelka v primeru, kot se obravnava v postopku v glavni stvari, v katerem se nova uporaba šteje za novo terapevtsko indikacijo, ki jo specifično varuje novi osnovni patent?

____________

1 Uredba (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (UL 2009, L 152, str. 1).