Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Klagenfurt (Austria) 30. aprillil 2019 – Verein für Konsumenteninformation versus Volkswagen AG

(kohtuasi C-343/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesgericht Klagenfurt

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Verein für Konsumenteninformation

Kostja: Volkswagen AG

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades1 artikli 7 punkti 2 tuleb tõlgendada nii, et sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas võib paik, „kus kahju tekitanud juhtum on toimunud“, olla liikmesriigis asuv koht, kus kahju on tekkinud, kui kahju seisneb ainult rahalises kahjus, mis on teises liikmesriigis toime pandud õigusvastase teo otsene tagajärg?

____________

1 ELT 2012, L 351, lk 1.