Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. travnja 2019. uputio Landesgericht Klagenfurt (Austrija) – Verein für Konsumenteninformation protiv Volkswagen AG

(predmet C-343/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesgericht Klagenfurt

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Verein für Konsumenteninformation

Tuženik: Volkswagen AG

Prethodna pitanja

Treba li članak 7. točku 2. Uredbe (EZ) br. 1215/2012 od 12. prosinca 2012. Europskog parlamenta i Vijeća o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima1 tumačiti na način da se, u situaciji poput one u glavnom postupku, „mjestom u kojem je nastala štetna radnja [nastao štetan događaj]” treba smatrati mjesto u državi članici u kojem je šteta nastala ako se ta šteta sastoji isključivo od financijskog gubitka koji je izravna posljedica delikta koji se dogodio u drugoj državi članici?

____________

1 SL 2012., L 351, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289.)