Language of document :

A Landesgericht Klagenfurt (Ausztria) által 2019. április 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verein für Konsumenteninformation kontra Volkswagen AG

(C-343/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Klagenfurt

Az alapeljárás felei

Felperes: Verein für Konsumenteninformation

Alperes: Volkswagen AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 7. cikkének 2. pontját, hogy az alapügyben szóban forgóhoz hasonló körülmények között az a „hely[…], ahol a káresemény bekövetkezett”, valamely tagállam területén annak a helynek tekinthető, ahol a kár bekövetkezett, ha ez a kár kizárólag olyan pénzügyi veszteségből áll, amely a valamely másik tagállamban elkövetett jogellenes károkozás közvetlen következménye?

____________

1 HL 2012. L 351., 1. o.