Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Klagenfurt (Austria) la 30 aprilie 2019 – Verein für Konsumenteninformation/Volkswagen AG

(Cauza C-343/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesgericht Klagenfurt

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Verein für Konsumenteninformation

Pârâtă: Volkswagen AG

Întrebarea preliminară

Articolul 7 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială1 trebuie interpretat în sensul că, într-o situație cum este cea din litigiul principal, „locul unde s-a produs fapta prejudiciabilă” poate fi considerat locul dintr-un stat membru în care a survenit prejudiciul, dacă acest prejudiciu constă exclusiv într-o pierdere financiară, care este consecința directă a unui act ilicit săvârșit într-un alt stat membru?

____________

1 JO 2012, L 351, p. 1.