Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (Ühendkuningriik) 3. aprillil 2019 – Commissioners for Her Majestyʼs Revenue and Customs versus WR

(kohtuasi C-279/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Court of Appeal

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Commissioners for Her Majestyʼs Revenue and Customs

Vastustaja: WR

Eelotsuse küsimused

1.    Kas isik (edaspidi „I“), kelle füüsilises valduses on aktsiisikaup sel hetkel, kui see muutub liikmesriigis B aktsiisiga maksustatavaks, on vastutav selle aktsiisi maksmise eest vastavalt direktiivi 2008/118/EÜ1 artikli 33 lõikele 3 olukorras, kus:

a)    sellel isikul ei ole selle aktsiisikauba suhtes õiguslikku huvi ega kasusaaja huvi;

b)    isik vedas aktsiisikaupa liikmesriikide A ja B vahel tasu eest teiste isikute nimel; ja

c)    isik teadis, et tema valduses olev kaup on aktsiisikaup, kuid ta ei teadnud ja tal ei olnud põhjust kahtlustada, et see kaup on muutunud liikmesriigis B aktsiisiga maksustatavaks sel ajal või enne seda, kui see muutus seal aktsiisiga maksustavaks?

2.    Kas vastus esimesele küsimusele oleks teistsugune, kui I ei teadnud, et tema valduses olev kaup on aktsiisikaup?

____________

1 Nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ (ELT 2009, L 9, lk 12).