Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 3.4.2019 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs v. WR

(asia C-279/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Vastapuoli: WR

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko henkilö, joka pitää valmisteveron alaisia tavaroita fyysisesti hallussaan silloin, kun kyseisten tavaroiden osalta syntyy valmisteverosaatava jäsenvaltiossa B, velvollinen maksamaan valmisteveron direktiivin 2008/118/EY1 33 artiklan 3 kohdan nojalla, jos

a    tällä henkilöllä ei ollut valmisteveron alaisia tavaroita koskevia oikeudellisia eikä taloudellisia intressejä;

b    tämä henkilö oli kuljettamassa valmisteveron alaisia tavaroita korvausta vastaan muiden puolesta jäsenvaltiosta A jäsenvaltioon B; ja

c    tämä henkilö tiesi, että hänen hallussaan pitämät tavarat olivat valmisteveron alaisia tavaroita, mutta hän ei tiennyt eikä hänellä ollut syytä epäillä, että tavaroiden osalta oli syntynyt valmisteverosaatava jäsenvaltiossa B, verosaatavan syntymisen ajankohtana tai ennen tätä ajankohtaa?

Onko vastaus ensimmäiseen kysymykseen toisenlainen, jos kyseinen henkilö ei tiennyt, että hänen hallussaan pitämät tavarat olivat valmisteveron alaisia tavaroita?

____________

1 Valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 16.12.2008 annettu Neuvoston direktiivi 2008/118/EY (EUVL 2009, L 9, s. 12).