Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. travnja 2019. uputio Court of Appeal (Ujedinjena Kraljevina) – Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs protiv WR

(predmet C-279/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Court of Appeal (Ujedinjena Kraljevina)

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Druga stranka u postupku: WR

Prethodna pitanja

Je li osoba koja ima u fizičkom posjedu trošarinsku robu u trenutku nastanka obveze obračuna trošarine na tu robu u državi članici B obveznik plaćanja te trošarine na temelju članka 33. stavka 3. Direktive 2008/118/EZ1 u okolnostima u kojima ta osoba

nije imala pravni ili imovinski interes na trošarinskoj robi;

prevozila je trošarinsku robu uz naknadu te u ime drugih između države članice A i države članice B; i

znala je da ima u posjedu trošarinsku robu, ali nije znala i nije imala razloga sumnjati da je nastala obveza obračuna trošarine na tu robu u državi članici B, u tom trenutku ili prije nastanka te obveze?

Razlikuje li se odgovor na prvo pitanje ako ta osoba nije znala da je roba koju ima u posjedu trošarinska roba?

____________

1 Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL 2009., L 9, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 174.)