Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal (Regatul Unit) la 3 aprilie 2019 – Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/WR

(Cauza C-279/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal (Regatul Unit)

Părțile din procedura principală

Recurenți: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Intimat: WR

Întrebările preliminare

O persoană (denumită în continuare „P”) care se află în posesia fizică a produselor accizabile la momentul când accizele devin exigibile pentru produsele respective în statul membru B datorează această acciză în temeiul articolului 33 alineatul (3) din Directiva 2008/118/CE1 în cazurile în care persoana respectivă:

nu avea niciun interes legal sau generator de beneficii față de produsele accizabile;

transporta produsele accizabile, în schimbul unei plăți, în numele unor terți, între statul membru A și statul membru B; și

cunoştea faptul că produsele în a căror posesie se afla sunt produse accizabile, însă nu cunoştea și nu avea motive să suspecteze că accizele deveniseră exigibile pentru respectivele produse în statul membru B la momentul sau anterior momentului în care acestea au devenit astfel exigibile?

Răspunsul la întrebarea 1 este diferit în cazul în care P nu cunoştea că produsele aflate în posesia sa erau unor produse accizabile?

____________

1 Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12).