Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (Združeno kraljestvo) 3. aprila 2019 – Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/WR

(Zadeva C-279/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal (Združeno kraljestvo)

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: WR

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je oseba, ki ima trošarinsko blago v fizični posesti, ko nastane obveznost obračuna trošarine za to blago v državi članici B, zavezana za plačilo te trošarine v skladu s členom 33(3) Direktive 2008/118/ES1 (v nadaljevanju: Direktiva), če ta oseba:

(a)    ni imela nobenega pravnega ali premoženjskega interesa na trošarinskem blagu;

(b)    je trošarinsko blago za plačilo v imenu drugih prevažala med državo članico A in državo članico B in

(c)    je vedela, da je blago, ki je bilo v njeni posesti, trošarinsko blago, vendar ni vedela in ni imela razloga za sum, da je za to blago nastala obveznost obračuna trošarine v državi članici B, ko ali preden je za to blago nastala taka obveznost?

2.    Ali je odgovor na prvo vprašanje drugačen, če oseba ni vedela, da je blago, ki ga je imela v posesti, trošarinsko blago?

____________

1 Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL 2009, L 9, str. 12).