Language of document :

Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 8. maja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenija) – Jadran Dodič/Banka Koper, Alta Invest

(Zadeva C-194/18)1

(Predhodno odločanje – Socialna politika – Prenos podjetij – Direktiva 2001/23/ES – Člen 1(1) – Področje uporabe – Merila za presojo prenosa – Prenos strank – Prenos vseh finančnih storitev banke na borzno družbo brez prenosa osebja)

Jezik postopka: slovenščina

Predložitveno sodišče

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Jadran Dodič

Toženi stranki: Banka Koper, Alta Invest

Izrek

Člen 1(1) Direktive 2001/23/ES Sveta 2001/23/ES z dne 12. marca 2001 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov, je treba razlagati tako, da to, da drugo podjetje v skladu s pogodbo, ki jo je treba skleniti v skladu z nacionalno zakonodajo, prevzame finančne instrumente in drugo premoženje strank prvega podjetja po tem, ko zadnjenavedeno preneha opravljati svojo dejavnost, čeprav imajo stranke prvega podjetja možnost, da vodenja svojih vrednostnih papirjev ne prenesejo na drugo podjetje, lahko pomeni prenos podjetja ali dela podjetja, če se ugotovi, da je šlo za prenos strank, kar pa mora ugotoviti predložitveno sodišče. V tem okviru število – tudi če je zelo veliko – dejansko prenesenih strank samo po sebi ni odločilno za opredelitev „prenosa“ in tudi to, da prvo podjetje z drugim sodeluje kot odvisna borznoposredniška družba, načeloma ni upoštevno.

____________

1 UL C 190, 4. 6. 2018.