Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. travnja 2019. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V. protiv Kreis Nordfriesland

(predmet C-297/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Tuženik: Kreis Nordfriesland

Stranka pozvana da stupi u postupak: Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Intervenijent: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prethodna pitanja

1.    a) Obuhvaća li pojam „gospodarenje” u smislu trećeg podstavka druge alineje Priloga I. Direktivi 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu (u daljnjem tekstu: Direktiva o odgovornosti za okoliš)1 djelatnosti koje su neodvojivo povezane s izravnim iskorištavanjem zemljišta?

Ako je odgovor potvrdan:

b)    Pod kojim je uvjetima način gospodarenja „uobičajen”, kako je utvrđeno u evidenciji o staništu ili dokumentima o ciljevima u smislu Direktive o odgovornosti za okoliš?

c)    Koji se vremenski okvir odnosi na pitanje je li gospodarenje u skladu s načinom kako su to „ranije” obavljali vlasnici ili operateri u smislu Direktive o odgovornosti za okoliš?

d)    Ovisi li odgovor na pitanje je li gospodarenje u skladu s načinom kako su to ranije obavljali vlasnici ili operateri u smislu Direktive o odgovornosti za okoliš, o evidenciji o staništu, odnosno o dokumentima o ciljevima očuvanja?

2.    Predstavlja li djelatnost koja se obavlja u javnom interesu na temelju zakonom propisanog delegiranja zadataka „profesionalnu djelatnost” u smislu članka 2. točke 7. Direktive o odgovornosti za okoliš?

____________

1     SL 2004., L 143, str. 56. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 26., str. 58.)