Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 11 aprilie 2019 – Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V./Kreis Nordfriesland

(Cauza C-297/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Pârât: Kreis Nordfriesland

Intervenient: Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Cu participarea: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Întrebările preliminare

a) Noțiunea „gestionare” în sensul celui de al [treilea] paragraf a doua liniuță din anexa I la Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului1 include activități indisolubil legate de o utilizare directă a capacității de producție a solului?

În cazul unui răspuns afirmativ:

b)    Care sunt condițiile în care o practică de gestionare trebuie considerată „normală”, în sensul Directivei 2004/35, potrivit registrelor habitatului sau documentelor de stabilire a obiectivelor de conservare?

c)    Care este criteriul temporal aplicabil aspectului dacă o gestionare este conformă practicii „anterioare” a proprietarilor sau operatorilor în sensul Directivei 2004/35?

d)    Răspunsul la întrebarea dacă o gestionare este conformă practicii anterioare a proprietarilor sau operatorilor în sensul Directiva 2004/35 este independent de registrele habitatului, respectiv de documentele de stabilire a obiectivelor de conservare?

O activitate desfășurată în interes public, pe baza unei delegări legale a sarcinilor, reprezintă o „activitate profesională” în sensul articolului 2 punctul 7 din Directiva 2004/35?

____________

1 JO 2004, L 143, p. 56, Ediţie specială, 15/vol. 11, p. 168.