Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 10. prosince 2018 společností Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 10. října 2018 ve věci T-374/17, Cuervo y Sobrinos 1882 v. EUIPO – A. Salgado Nespereira

(Věc C-780/18 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Navrhovatelka: Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. (zástupci: S. Ferrandis González a K. Gibas, abogados)

Další účastníci řízení: Úřad pro duševní vlastnictví Evropské unie a A. Salgado Nespereira, S.A.

Usnesením ze dne 22. května 2019 Tribunál (osmý senát) zamítl kasační opravný prostředek jako zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný, a rozhodl, že společnost Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. ponese vlastní náklady řízení.

____________