Language of document :

Appel iværksat den 10. december 2018 af Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 10. oktober 2018 i sag T-374/17 – Cuervo y Sobrinos 1882 mod EUIPO – A. Salgado Nespereira

(Sag C-780/18 P)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. (ved abogados S. Ferrandis González og K. Gibas)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og A. Salgado Nespereira, S.A.

Domstolen (Ottende Afdeling) har ved kendelse af 22. maj 2019 afvist appellen, idet den åbenbart delvist ikke kan antages til realitetsbehandling og delvist er ugrundet, og truffet afgørelse om, Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. bærer sine egne omkostninger.

____________