Language of document :

Cuervo y Sobrinos 1882, S.L-i 10. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 10. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-374/17: Cuervo y Sobrinos 1882 versus EUIPO – A. Salgado Nespereira

(kohtuasi C-780/18 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. (esindajad: advokaadid S. Ferrandis González ja K. Gibas)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet ja A. Salgado Nespereira, S.A.

Euroopa Kohus (kaheksas koda) jättis 22. mai 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata ning määras, et Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. kannab ise oma kulud.

____________