Language of document :

Žalba koju je 10. prosinca 2018. podnio Cuervo y Sobrinos 1882, S. L. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 10. listopada 2018. u predmetu T- 374/17, Cuervo y Sobrinos 1882 protiv EUIPO-a – A. Salgado Nespereira

(predmet C-780/18 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Cuervo y Sobrinos 1882, S. L. (zastupnici: S. Ferrandis González i K. Gibas, odvjetnici)

Druge stranke u žalbenom postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i A. Salgado Nespereira, S. A.

Rješenjem od 22. svibnja 2019. Sud (osmo vijeće) žalbu je odbacio kao djelomično nedopuštenu i odbio kao djelomično neosnovanu te je odlučio da društvo Cuervo y Sobrinos 1882, S. L. snosi vlastite troškove.

____________