Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 10. decembrī Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 10. decembra spriedumu lietā T-374/17 Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO – A. Salgado Nespereira

(Lieta C-780/18 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. (pārstāvji: S. Ferrandis González un K. Gibas, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs un A. Salgado Nespereira, S.A.

Ar 2019. gada 22. maija rīkojumu Tiesa (astotā palāta) noraidīja apelācijas sūdzību kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu, un piesprieda Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. segt savus tiesāšanās izdevumus pašai.

____________