Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 10 december 2018 door Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 10 oktober 2018 in zaak T-374/17, Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO – A. Salgado Nespereira

(Zaak C-780/18 P)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. (vertegenwoordigers: S. Ferrandis González en K. Gibas, abogados)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en A. Salgado Nespereira, S.A.

Het Hof van Justitie (Achtste Kamer) heeft bij beschikking van 22 mei 2019 de hogere voorziening afgewezen als zijnde ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond en heeft Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. verwezen in haar eigen kosten.

____________