Language of document :

Odvolanie podané 10. decembra 2018: Cuervos y Sobrinos 1882, S.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 10. októbra 2018 vo veci T-374/17, Cuervos y Sobrinos 1882/EUIPO – A. Salgado Nespereira

(vec C-780/18)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Cuervos y Sobrinos 1882, S.L. (v zastúpení: S. Ferrandis a K. Gibbass, abogados)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo a A. Salgado Nespereira

Uznesením z 22. mája 2019 Súdny dvor (ôsma komora) zamietol odvolanie ako z časti zjavne neprípustné a z časti zjavne nedôvodné a určil, že Cuervos y Sobrinos 1882, S.L. znáša vlastné trovy konania.

____________