Language of document :

Pritožba, ki jo je Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. vložila 10. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 10. oktobra 2018 v zadevi T-374/17, Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO – A. Salgado Nespereira

(Zadeva C-780/18 P)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnik: Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. (zastopnika: S. Ferrandis González in K. Gibas, abogados)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in A. Salgado Nespereira, S.A.

Splošno sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 22. maja 2019 pritožbo zavrglo kot delno očitno nedopustno in jo zavrnilo kot delno očitno neutemeljeno ter družbi Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. naložilo plačilo lastnih stroškov.

____________