Language of document :

Överklagande ingett den 10 december 2018 av Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 10 oktober 2018 i mål T-374/17, Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO ‒ A. Salgado Nespereira

(Mål C-780/18 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. (ombud: advokaterna S. Ferrandis González och K. Gibas)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet och A. Salgado Nespereira, S.A.

Tribunalen (åttonde avdelningen) har den 22 maj 2019 beslutat att ogilla överklagandet, eftersom det är uppenbart att delar av det inte kan tas upp till prövning och att det i övrigt är ogrundat, samt har förpliktat Cuervo y Sobrinos 1882, S.L att bära sina rättegångskostnader.

____________