Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 29. března 2019 – Constantin Film Verleih GmbH v. YouTube LLC,

Google Inc.

(Věc C-264/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Constantin Film Verleih GmbH

Žalovaná: YouTube LLC, Google Inc.

Předběžné otázky

Zahrnují adresy výrobců, zpracovatelů, distributorů, dodavatelů a jiných předchozích držitelů zboží nebo služeb, stejně jako velkoobchodníků a maloobchodníků uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/48/ES1 , na něž se vztahují informace podle čl. 8 odst. 1 směrnice 200/48/ES, také

a)    e-mailové adresy uživatelů služeb a/nebo

b)    telefonní čísla uživatelů služeb a/nebo

c)    IP adresy používané uživateli služeb pro nahrání souborů porušujících práva včetně času nahrání?

V případě kladné odpovědi na první otázku, bod c):

Zahrnuje informace poskytovaná podle čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/48/ES také IP adresu, kterou uživatel, který předtím protiprávně nahrál soubory, naposledy použil pro svůj přístup k uživatelskému účtu na Google/YouTube, včetně přesného času přístupu, nezávisle na tom, zda při tomto posledním přístupu došlo k porušení práv?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45).