Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 29. märtsil 2019 – Constantin Film Verleih GmbH versus YouTube LLC, Google Inc.

(kohtuasi C-264/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Constantin Film Verleih GmbH

Kostjad: YouTube LLC, Google Inc.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2004/48/EÜ1 artikli 8 lõike 2 punktis a nimetatud tootjate, valmistajate, levitajate, tarnijate ja muude kaupade või teenuste varasemate valdajate ning jae- ja hulgimüüjate aadressid, mille kohta on vastavalt vajadusele õigus nõuda teavet direktiivi 2004/48/EÜ artikli 8 lõike 1 alusel, hõlmavad ka

a)    teenuste kasutajate e-posti aadresse ja/või

b)    teenuste kasutajate telefoninumbreid ja/või

c)    IP-aadresse, mida teenuste kasutajad kasutasid õigusi rikkuvate failide üleslaadimiseks, koos üleslaadimise täpse ajaga?

2.    Juhul kui vastus esimese küsimuse punktile c on jaatav:

Kas teave, mida tuleb vastavalt direktiivi 2004/48/EÜ artikli 8 lõike 2 punktile a anda, hõlmab ka IP-aadressi, mida kasutaja, kes varem on õigusi rikkudes faile üles laadinud, viimati kasutas juurdepääsuks oma Google’i või YouTube’i kasutajakontole, koos juurdepääsu täpse ajaga, olenemata sellest, kas sel viimasel korral rikuti õigusi?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (ELT 2004, L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32).