Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 29.3.2019 – Constantin Film Verleih GmbH v. YouTube LLC ja Google Inc.

(asia C-264/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja, Revision-menettelyn valittaja ja Revision-menettelyn vastapuoli: Constantin Film Verleih GmbH

Vastaajat, Revision-menettelyn vastapuolet ja Revision-menettelyn valittajat: YouTube LLC ja Google Inc.

Ennakkoratkaisukysymykset

Kuuluuko direktiivin 2004/48/EY1 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa mainittuihin tavaroiden tai palvelujen tuottajien, valmistajien, jakelijoiden, toimittajien ja muiden aikaisempien haltijoiden sekä tukku- ja vähittäiskauppiaiden osoitteisiin, jotka sisältyvät tapauksen mukaan direktiivin 2004/48/EY 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin, myös

a)    palvelujen käyttäjien sähköpostiosoitteet ja/tai

b)    palvelujen käyttäjien puhelinnumerot ja/tai

c)    IP-osoitteet, joita palvelujen käyttäjät ovat käyttäneet riidanalaisten tiedostojen lataamiseen, mukaan luettuna lataamisen täsmällinen ajankohta?

Mikäli ensimmäisen kysymyksen c kohtaan vastataan myöntävästi:

Sisältyykö direktiivin 2004/48/EY 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti annettaviin tietoihin myös IP-osoite, jota käyttäjä, joka on aiemmin ladannut laittomasti tiedostoja, viimeksi käytti Google-/YouTube-tilinsä käyttämiseksi, mukaan luettuna käytön täsmällinen ajankohta, riippumatta siitä, tapahtuiko tämän viimeisen käytön aikana oikeudenloukkauksia?

____________

1 Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY (EUVL 2004, L 157, s. 45).