Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. ožujka 2019. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Constantin Film Verleih GmbH protiv YouTube LLC,

Google Inc.

(predmet C-264/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Constantin Film Verleih GmbH

Tuženici: YouTube LLC, Google Inc.

Prethodna pitanja

1.    Obuhvaćaju li adrese proizvođača, izrađivača, distributera, dobavljača i drugih prethodnih posjednika robe ili usluga kao i trgovaca na veliko i malo navedene u članku 8. stavku 2. točki (a) Direktive 2004/48/EZ1 , koje su prema potrebi obuhvaćene pojmom podataka iz članka 8. stavka 1. Direktive 2004/48/EZ:

(a)    adrese e-pošte korisnika usluga i/ili

(b)    telefonske brojeve korisnika usluga i/ili

(c)    IP adrese kojima su se korisnici usluga koristili za prenošenje datoteka koje povrjeđuju pravo, zajedno s točnim vremenom tog prenošenja?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na točku (c) prvog pitanja:

Obuhvaćaju li podaci koji se moraju pružiti prema članku 8. stavku 2. točki (a) Direktive 2004/48/EZ također i IP adresu korisnika kojom se korisnik neposredno prije prenošenja datoteka koje povrjeđuju pravo koristio radi pristupa svojem korisničkom računu za Google i YouTube, zajedno s točnim vremenom pristupa, neovisno o tome jesu li prilikom tog posljednjeg pristupa počinjene povrede prava?

____________

1 Uredba 2004/48/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL 2004., L 157, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.)