Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2019. március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Constantin Film Verleih GmbH kontra YouTube LLC, Google Inc

(C-264/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Constantin Film Verleih GmbH

Alperesek: YouTube LLC, Google Inc.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.     Magában foglalja-e a 2004/48/EK irányelv1 8. cikke (2) bekezdésének a) pontjában megjelölt, az előállítók, gyártók, terjesztők, szállítók címe, az áruk vagy szolgáltatások egyéb korábbi birtokosainak címe, valamint a nagykereskedők és kiskereskedők címe, amelyre a 2004/48/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdése szerinti tájékoztatás szükség szerint kiterjed,

a)    a szolgáltatás felhasználóinak e-mail-címét és/vagy

b)    a szolgáltatás felhasználóinak telefonszámát és/vagy

c)    a szolgáltatások felhasználói által a jogsértő fájlok feltöltéséhez használt IP-címeket és a feltöltés pontos időpontját is?

2.    Az 1. kérdés c) pontjára adandó igenlő válasz esetén:

Kiterjed-e a 2004/48/EK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint adandó tájékoztatás arra az IP-címre is, amelyet a fájlokat azelőtt jogsértő módon feltöltő felhasználó utoljára a Google/YouTube felhasználói fiókjához való hozzáférésre használt, valamint a hozzáférés pontos időpontjára is, függetlenül attól, hogy ezen utóbbi hozzáférés során követtek-e el jogsértést?

____________

1 A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.)