Language of document :

2019 m. kovo 29 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Constantin Film Verleih GmbH / YouTube LLC, Google Inc.

(Byla C-264/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Constantin Film Verleih GmbH

Atsakovės: YouTube LLC, Google Inc

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2004/48/EB1 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti gamintojų, platintojų, tiekėjų ir kitų prekių bei paslaugų ankstesnių valdytojų, taip pat didmenininkų ir mažmenininkų adresai, kurie, kai tinkama, priskirtini prie informacijos, nurodytos Direktyvos 2004/48/EB 8 straipsnio 1 dalyje, taip pat apima

a)    paslaugų naudotojų elektroninio pašto adresus ir (arba)

b)    paslaugų naudotojų telefono numerius ir (arba)

c)    neteisėtai įkeliant rinkmenas paslaugų naudotojų naudotus IP adresus ir tikslų įkėlimo laiką?

2.    Jeigu atsakymas į pirmojo klausimo c punktą būtų teigiamas:

    Ar informacija, kuri turi būti suteikiama pagal Direktyvos 2004/48/EB 8 straipsnio 2 dalies a punktą, taip pat apima IP adresą, kuriuo naudotojas, pirma neteisėtai įkėlęs rinkmenas, paskutinį kartą naudojosi jungdamasis prie savo Google ir (arba) YouTube paskyros, taip pat tikslų prieigos momentą, neatsižvelgiant į tai, ar paskutinį kartą prisijungus buvo atlikti neteisėti veiksmai?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32).