Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 29 martie 2019 – Constantin Film Verleih GmbH/YouTube LLC, Google Inc.

(Cauza C-264/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Constantin Film Verleih GmbH asd

Pârâte: YouTube LLC, Google Inc.

Întrebările preliminare

Adresele producătorilor, fabricanților, distribuitorilor, furnizorilor și ale celorlalți deținători anteriori ai mărfurilor sau ai serviciilor, precum și ale angrosiștilor și ale vânzătorilor cu amănuntul, menționate la articolul 8 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/48/CE1 , care sunt incluse, după caz, printre informațiile menționate la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2004/48/CE, cuprind de asemenea:

a) adresele de e-mail ale utilizatorilor serviciilor și/sau

b) numerele de telefon ale utilizatorilor serviciilor și/sau

c) adresele IP ale utilizatorilor serviciilor, utilizate pentru încărcarea fișierelor ilicite, precum și momentul exact la care a fost efectuată încărcarea fișierului?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1 litera c) :

Informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2004/48/CE includ de asemenea adresa IP pe care utilizatorul care a încărcat anterior fișiere ilicite a utilizat-o apoi pentru a accesa contul său de utilizator Google/YouTube, precum și data și ora exacte ale accesării, indiferent dacă au fost săvârșite încălcări ale unor drepturi cu ocazia acestei ultime accesări?

____________

1 Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO 2004, L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56).