Language of document : ECLI:EU:T:2019:329


 


 Rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 14. května 2019 – Moreira v. EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(věc T795/17)

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Evropské unie NEYMAR – Prohlášení neplatnosti – Absence dobré víry – Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

1.      Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Přihlašovatel, který nebyl v době podání přihlášky ochranné známky v dobré víře – Kritéria pro posouzení – Zohlednění všech relevantních faktorů existujících v době podání přihlášky k zápisu – Úmysl přihlašovatele – Původ sporného označení – Obchodní logika, z níž vychází zápis napadeného označení jako ochranné známky Evropské unie – Časový sled událostí, který charakterizuje podání přihlášky ochranné známky

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 52 odst. 1 písm. b)]

(viz body 16, 18–24 a 49)

2.      Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Přihlašovatel, který nebyl v době podání přihlášky ochranné známky v dobré víře – Slovní ochranná známka NEYMAR

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 52 odst. 1 písm. b)]

(viz body 43-47 a 51-57)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 6. září 2017 (věc R 80/2017-2), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi N. Da Silvou Santosem Júniorem a C. Moreirou.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Carlosi Moreirovi se ukládá náhrada nákladů řízení.