Language of document : ECLI:EU:T:2019:329


 


 Presuda Općeg suda (treće vijeće) od 14. svibnja 2019. – Moreira protiv EUIPO-a – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(predmet T-795/17)

„Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Verbalni žig Europske unije NEYMAR – Proglašenje žiga ništavim – Zla vjera – Članak 52. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 59. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”

1.      Žig Europske unije – Odricanje, opoziv i ništavost – Apsolutni razlozi za ništavost – Podnositelj u zloj vjeri prilikom podnošenja prijave žiga – Kriteriji za ocjenu – Uzimanje u obzir svih relevantnih čimbenika koji postoje u trenutku podnošenja prijave za registraciju – Podnositeljeva namjera – Podrijetlo spornog znaka – Poslovna logika na kojoj se temelji registracija spornog znaka kao žiga Europske unije – Vremenski slijed događaja koji je obilježio podnošenje prijave žiga

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 52. st. 1. t. (b))

(t. 16., 18.-24., 49.)

2.      Žig Europske unije – Odricanje, opoziv i ništavost – Apsolutni razlozi za ništavost – Podnositelj u zloj vjeri prilikom podnošenja prijave žiga – Verbalni žig NEYMAR

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 52. st. 1. t. (b))

(t. 43.-47., 51.-57.)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 6. rujna 2017. (predmet R 80/2017-2), koja se odnosi na postupak za proglašavanje dizajna ništavim između N. Da Silva Santos Júniora i C. Moreire.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Carlosu Moreiri nalaže se snošenje troškova.