Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 8. května 2019 – VI.TO. v. EUIPO – Bottega (Tvar zlaté láhve)

(Věc T-324/18)1

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Trojrozměrná ochranná známka Evropské unie – Tvar zlaté láhve – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Rozlišovací způsobilost – Článek 7 odst. 1 písm. e) body i) až iii) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) body i) až iii) nařízení 2017/1001]“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Itálie) (zástupce: L. Giove, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: S. Scardocchia a A. Folliard-Monguiral, zmocněnci)

Další účastník řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastník před Tribunálem: Sandro Bottega (Colle Umberto, Itálie) (zástupce: R. Galli, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. března 2018 (věc R 1036/2017-1) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společností VI.TO. a S. Bottegou.

Výrok

Žaloba se zamítá.

Společnosti Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1     Úř. věst. C 259, 23.7.2018.