Language of document :

Üldkohtu 8. mai 2019. aasta otsus – VI.TO. versus EUIPO – Bottega (kuldse pudeli kuju)

(kohtuasi T-324/18)1

(Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu ruumiline kaubamärk – Kuldse pudeli kuju – Absoluutsed keeldumispõhjused – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b) – Eristusvõime – Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktid i–iii (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktid i–iii))

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Itaalia) (esindaja: advokaat L. Giove)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: S. Scardocchia ja A. Folliard-Monguiral)

Teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: Sandro Bottega (Colle Umberto, Itaalia) (esindaja: advokaat R. Galli)

Ese

Hagi EUIPO esimese apellatsioonikoja 14. märtsi 2018. aasta otsuse (asi R 1036/2017-1) peale, mis käsitleb VI.TO. ja S. Bottega vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl-ilt.

____________

1 ELT C 259, 23.7.2018.