Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 14. května 2019 – Marinvest a Porting v. Komise

(Věc T-728/17)1

„Státní podpory – Rekreační přístavní infrastruktury – Koncese k provozování rekreačního přístaviště a poskytnutí infrastruktur a služeb bez hospodářského protiplnění – Rozhodnutí konstatující neexistenci státní podpory – Ovlivnění obchodu mezi členskými státy“

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Marinvest d.o.o. (Izola, Slovinsko) a Porting d.o.o. (Izola) (zástupci: G. Cecovini Amigoni a L. Daniele, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: P. Stancanelli, S. Noë a D. Recchia, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Spolková republika Německo (zástupci: původně T. Henze a R. Kanitz, poté R. Kanitz, zmocněnci), Javno podjetje komunala Izola d.o.o. (Izola, Slovinsko) (zástupce : A. Mužina, advokát)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2017) 5049 final ze dne 20. července 2017, týkající se státní podpory SA.45220 (2016/FC) – Slovinsko – Údajná podpora ve prospěch Komunala Izola d.o.o.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Marinvest d.o.o. a Porting d.o.o. ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1 Úř. věst. C 22, 22.1.2018.