Language of document :

A Törvényszék 2019. május 14-i ítélete – Marinvest és Porting kontra Bizottság

(T-728/17. sz. ügy)1

(„Állami támogatások – Kedvtelésre szolgáló kikötői létesítmények – Kikötő igazgatásának koncessziója, valamint infrastruktúrák és szolgáltatások gazdasági ellenérték nélküli rendelkezésre bocsátása – Állami támogatás hiányát megállapító határozat – A tagállamok közötti kereskedelem érintettsége”)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: Marinvest d.o.o. (Izola, Szlovénia) és Porting d.o.o. (Izola) (képviselők: G. Cecovini Amigoni és L. Daniele ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Stancanelli, S. Noë és D. Recchia meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: kezdetben T. Henze és R. Kanitz, később: R. Kanitz meghatalmazottak), Javno podjetje komunala Izola d.o.o. (Izola, Szlovénia) (képviselő: A. Mužina ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263.cikken alapuló, a 2017. július 27-i C (2017) végleges (Állami támogatás SA.452220 (2016/FC) – Szlovénia – Feltételezett támogatás a Komunala Izola d.o.o. részére) európai bizottsági határozat megsemmisítésére irányuló kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Marinvest d.o.o. és a Porting d.o.o. a saját költségeiken felül kötelesek viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

A Németországi Szövetségi Köztársaság és a Javno podjetje komunala Izola d.o.o. maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 HL C 22., 2018.1.22.